Overige voorzieningen

Wandsteunen

Wandsteunen zijn er in uiteenlopende uitvoeringen en worden in overleg met de zorgverleners gepositioneerd. De opklapbare steunen geven optimale ondersteuning bij zitten, opstaan, verschuiven en staan.