Extramurale zorgwoningen

Extramurale zorgwoningen zijn zelfstandige woningen waar intensieve zorgverlening mogelijk is; de woningen zijn geschikt voor rolstoelgebruik, eventueel voorzien van domotica en/of tilliften in de slaapkamer en er is zorg op afroep of 24-uurs zorg beschikbaar vanuit een verpleeg- of verzorgingshuis, woon-zorgcentrum of dienstencentrum.

Het Slimme Badkamer concept maakt het mogelijk dat senioren en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, waardoor de zelfredzaamheid behouden blijft.