Totale ontzorging

Zorgvastgoed langdurig inzetbaar

Bij de nieuwbouw van levensloopbestendige zorg- en verpleegkamers, patiëntenkamers in ziekenhuizen, senioren residenties en extramurale zorgwoningen heeft toepassing van het Slimme badkamer concept meerdere voordelen.
De besparing van kostbare vierkante meters kan direct ten goede komen aan het leefoppervlak. Ook wanneer intensievere zorg gewenst is, biedt de badkamer zijn voordelen. De draaiwand maakt de badkamer rolstoel-toegankelijk. Ook het achteraf aanbrengen van hulpmiddelen zoals wandsteunen, douchestoel of tillift is altijd mogelijk.

Korte doorlooptijd met geringe verstoring

Bij het renoveren van zorgomgevingen is het vermijden van verstoringen van het grootste belang. Door de werkzaamheden strak op elkaar af te stemmen kan het gehele traject van sloop tot en met het inhuizen efficiënt uitgevoerd worden. Rooms For Care heeft ruime ervaring in renovatietrajecten van verzorg- en verpleegafdelingen, vanaf een kleine aanpassing tot een complete renovatie. Door prefabricatie kan een gedateerde zorgkamer in korte tijd omgebouwd worden tot een moderne levensloopbestendige woonruimte. De Slimme Badkamer is daar een wezenlijk onderdeel van.

Totale ontzorging

De kwaliteit en functionaliteit van een zorgkamer of seniorenresidentie worden in grote mate bepaald tijdens de ontwerpfase (VO/DO). Door een duidelijke formulering van woonwensen, zorgbehoefte en logistieke stromen kunnen huiselijkheid, veiligheid en efficiëntie optimaal gecombineerd worden. Rooms For Care biedt:

  • Advisering tijdens de ontwerpfase
  • Tekenwerk en engineering
  • Productie
  • Levering en montage
  • Service en onderhoud