Innovatieve zorgconcepten van Rooms For Care

De Slimme Badkamer van Rooms For Care biedt maximaal gebruiksgemak bij een gering ruimtebeslag, dankzij geïntegreerde oplossingen voor zowel de zorg als residentiële markt. Dankzij de draaiwand biedt de Slimme Badkamer een maximale kamergrootte. De Sanitaire draaiwand is voorzien van een geïntegreerde wastafel, spiegelkast en dispensers. Klantspecifiek worden hoogwaardige materialen toegepast, als ook schakel- en oriëntatieverlichting. Aspecten als gebruiksgemak, slim omgaan met vloeroppervlak en goed gebruik van licht en kleuren spelen hierbij een belangrijke rol. Rooms For Care maakt deel uit van CCG Holding, een groep van bedrijven met de focus op de bouw, afbouw en inrichting van hoogwaardige ruimtes in de zorg, industrie en utiliteit.

Laatste nieuws:

24-04-2018

Slimme Badkamers GGZ Eindhoven in gebruik genomen

Markten

Rooms For Care richt zich op levensloopbestendig bouwen, variërend van kleine zorgkamers tot seniorenresidenties.
Het Slimme Badkamer concept is bij het beperkte woonoppervlak van zorgkamers van grote toegevoegde waarde. Seniorenresidenties en extramurale zorgwoningen hebben veel baat bij innovatieve oplossingen om het woongenot te vergroten. Daarbij spelen doordacht meubilair en geïntegreerde domotica een belangrijke rol.

Producten

Het productenpakket van Rooms For Care bestaat uit innovatieve zorgoplossingen en kenmerkt zich door doordacht materiaalgebruik, hoogwaardige afwerking en slimme details die zich veelal op klantwens af laten stemmen.

Competenties

De kwaliteit en functionaliteit van een zorgkamer of senioren residentie worden in grote mate bepaald tijdens de ontwerpfase (VO/DO). Door een duidelijke formulering van woonwensen, zorgbehoefte en logistieke stromen kunnen huiselijkheid, veiligheid en efficiëntie optimaal gecombineerd worden. Rooms For Care biedt:

- Advisering tijdens de ontwerpfase
- Tekenwerk en engineering
- Productie
- Levering en montage
- Service en onderhoud